Fotografie
    foto

    foto

    foto

Lesnické práce

Těžební práce

Kácení stromů včetně rizikového kácení,

Výkup dřevní hmoty, prodej palivového dřeva

Práce s vyvážecí soupravou a štěpkování biomasy (do průměru 14cm)

Údržba průseků v ochranných pásmech přenosových soustav NN, VN a VVN

Kompletní pěstební práce (vyžínání travních porostů, zalesňování, aplikace herbicidu )

Prořez stromů: zdravotní, redukční, výchovný a bezpečnostní (odstranění nebezpečných větví)

Případné dotazy